مسیح مهاجری: نگاهتان را به مردم تغییر بدهید

مسیح مهاجری: نگاهتان را به مردم تغییر بدهید

مسیح مهاجری: نگاهتان را به مردم تغییر بدهید

ابتدا نگاهتان را به مردم و نوع حکمرانی تغییر بدهید، سپس از مردم بخواهید به قانون و احکام دین عمل کنند. مردم، ذاتاً خواهان قانون و شرع و اخلاقند و جامعه سالم را دوست دارند ...

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;