حق الناس؛ دِینی که با توبه و استغفار جبران نمی شود

حق الناس؛ دِینی که با توبه و استغفار جبران نمی شود

حق الناس؛ دِینی که با توبه و استغفار جبران نمی شود

حضرت علی(ع) فرموده اند که حق الناس تنها از طریق ادا کردن حقوق بندگان خدا قابل جبران است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;