نامه ای به دخترم

نامه ای به دخترم

نامه ای به دخترم

من امروز نمی دانم برای دخترک مظلوم گریه کنم یا پدر داغدیده اش. جگرم خون است و کاش یک عقیله پیدا می شد و این غول سیاه را رسوا می کرد و از پدر و امام داغدار دفاع می کرد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;