جنجال دختری به نام هلیا؛ او نوه مصباح یزدی است؟

جنجال دختری به نام هلیا؛ او نوه مصباح یزدی است؟

جنجال دختری به نام هلیا؛ او نوه مصباح یزدی است؟

یکی از نزدیکان بیت مرحوم آیت الله مصباح یزدی گفت: ایشان نوه ای به نام هلیا ندارد و این شایعه ای است که بدخواهان ساخته اند. ...

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;