چگونگی رفتار با دختران در موسسات امام موسی صدر

چگونگی رفتار با دختران در موسسات امام موسی صدر

چگونگی رفتار با دختران در موسسات امام موسی صدر

شیعه نیوز نوشت: سیده ربابه صدر، خواهر امام موسی صدر در یکفرمودو گوی ویدئویی چگونگی رفتار با دختران و آموزش دین را در موسسات امام موسی صدر تشریح می کند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;