تحلیل رسالت از حضور دهه هشتادی ها در تجمعات اعتراضی / فیلم های پرخشونت آمریکایی می بینند/ نسلی بی اعصاب ،قدرت ستیز و تقدس ستیز هستند

تحلیل رسالت از حضور دهه هشتادی ها در تجمعات اعتراضی / فیلم های پرخشونت آمریکایی می بینند/ نسلی بی اعصاب ،قدرت ستیز و تقدس ستیز هستند

تحلیل رسالت از حضور دهه هشتادی ها در تجمعات اعتراضی / فیلم های پرخشونت آمریکایی می بینند/ نسلی بی اعصاب ،قدرت ستیز و تقدس ستیز هستند

روزنامه رسالت نوشت : این نسل بعضا هیجان طلب و بی اعصاب، اساسا قدرت ستیز و تقدس ستیز است. مادر را مقدس نمی داند و هر نوع احترام به پدر را پدرسالاری می شمارد. تکلیفش با حاکمیت که دیگر مشخص است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;